Buro voor Toegepaste Psychologie (BvTP)

Zowel privé als op de werkplek wordt iedereen wel eens geconfronteerd met persoonlijke vragen waarop men zo gauw geen antwoord weet. Dat kan ons allemaal gebeuren.

Problemen kunnen zich voordoen in relatie met een partner, op het werk of op school, met ouders, of in het opvoeden van kinderen. Soms ook kan men het danig met zichzelf te stellen hebben. Nare ervaringen uit het verleden of een haperende gezondheid kunnen een bron van zorg zijn.

In een aantal gevallen zal men goed terecht kunnen bij familie, vrienden of kennissen. Leidt dit echter niet tot een bevredigende oplossing, dan bestaat de mogelijkheid tot professionele hulp.

Wat voorheen eerstelijns psychologische hulpverlening en psychotherapie heette, werd
per 01 januari 2014:

       Hulpverlening door de huisarts en de POH-GGZ (praktijkondersteuner bij de huisarts)
       Generalistische Basis GGZ: de vroegere eerstelijnshulpverlening
       Gespecialiseerde GGZ: wat voorheen psychotherapie heette

De huisarts heeft nu de nieuwe taak vast te stellen voor welke vorm van hulpverlening
(GB-GGZ of G-GGZ) u in aanmerking komt en moet dit bij de verwijzing vermelden.


webdesign - Buro voor Toegepaste Psychologie, Heerdergroenweg 24, 6224 JM Maastricht, T:  043 - 363 92 15